Tror du også mest på fællesskabet, fagligheden og samarbejdet?

Unge Fysioterapeuter – en særlig indsats
Videnråd – sikrer faglig tyngde i politiske indsatser
Privatsektoren – åbenhed og solidaritet baner vejen
Kommunalsektoren – særlig indsats for rehabilitering
Hospitalssektoren – task force sikrer fysioterapeuter i opgaveudviklingen

Se mere på Lars Henriks valgside www.fysio.dk/om-os/formandsvalg/kandidater-til-formandsposten/lars-henrik-larsen
og på Facebook www.facebook.com/larshenrikformand/

KERNEOPGAVEN
Løn og ansættelsesvilkår
med stærke tillids-organisationer i alle sektorer

FORENINGEN
Værdibaseret, demokratisk, transparent, vidensbaseret og medlemsinvolverende

FAGLIGHEDEN
Løftestang for fagpolitiske
resultater og sammen-hængskraften i foreningen

Kontakt Lars Henrik

Mail : larshenrikfysio@gmail.com
Mobil : 3159 8777

#VIRYKKERSAMMEN

#UDNYTPOTENTIALET